HAİL₁

is. [ ər. ] köhn.
1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş.
2. Maneə.
3. Çəpər, hasar.
4. məc. Əngəl.
HAİL₂
HAİZ

Значение слова в других словарях