HAKİMLİK

i. power, authority, supremacy; (üzərində) domination / dominion / ascendency (over); dünyaya ~ world supremacy; havada ~ supremacy in the air

HAKİMİYYƏT
HAQDA

Digər lüğətlərdə