HAMAMXANA

i. (evdə) bath-room; (bina) bath-house; türk ~sı Turkish baths pl.

HAMAMÇI
HAMAN

Digər lüğətlərdə