HARADANSA

z. somewhere; Onu mən haradansa tanıyıram I know him somewhere

HARADAN
HARAM

Digər lüğətlərdə