HAVAR ƏRƏB

Haray, imdad, fəryad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HAVAR ÇƏKMƏK
HAY