HAY-HAY

1. Tab, taqət, hey, qüvvət, iqtidar.

2. İstehza, rişxənd bildirir.

3. Baş üstə, sevə-sevə, təbii, nədən olmasın, əlbəttə, şübhəsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda 3-cü mənada rast gəlinir.

Hay-hay deyib tövlələrdə yatandı,

Hansı düşmanları atdan atandı?

Koroğlunu al dil ilə tutandı,

Ölər əcəm oğlu, getməz bu yerdən.

                                           (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

HAY
HAY-HAYDA

Значение слова в других словарях