İANƏ

Ərəbcə “kömək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XURUŞ
İAŞƏ

Digər lüğətlərdə