İBADƏTXANA

\[ər. ibadət və fars. ...xanə\] кил. ibadətgah.
İBADƏTGAH
İBADƏTKAR

Digər lüğətlərdə