İBARƏBAZLIQ

кил. ibarəpərdazlıq.
İBARƏBAZ
İBARƏÇİ

Digər lüğətlərdə