IBERIAN

Iberian1

n 1. iber (qədim İspaniyada və Gürcüstanın şərq hissəsində yaşayan qəbilə qrupları); 2. qədim iberlərin dili

Iberian2

n Iberiya, iber, iberlərə aid olan; the ~ language iber dili

IAMBIC
ICE