İCTİNAB ƏRƏB

Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma.

Kim mənim cəngimə etsə ictinab,

Ruzigarı siyah tirə tar olar.

                          (“Sam şahzadə”)

                          *

Səceyi-Rüstəməm, etməm ictinab,

Sahibi-nizəyəm, mən Əfrasiyab.

                                   (“Sam şahzadə”)

İCTİNAB ETMƏK
İCTİNAB QILMAQ