İDEALİZM

\[fr. əsli yun.\] сущ. идеализм (1. филос. дуьньяда авай вири шейерин асул, диб материя ваъ, руьгь, идея хьунухь иддя ийизвай материализмдиз акси тир рехъ; 2. гьакъикъат идеалламишун).
İDEALİZƏ
İDEALLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə