İDEALLAŞDIRMAQ

кил. idealizə (idealizə etmək).
İDEALİZM
İDENTİK

Digər lüğətlərdə