IDEOLOGICALLY

adv ideologiya / məfkurə cəhətdən, məfkurəcə; ~ correct ideoloji cəhətdən / baxımdan doğru; Ideologically, they have many differences İdeoloji / Məfkurəvi cəhətdən onlar arasında çoxlu fərqlər var

IDEOLOGICAL
IDEOLOGIST