İDEYACIQ

гъвечӀи идея; манасуз, буш идея, фикир.
İDEYA
İDEYALI

Digər lüğətlərdə