İDEYALILIQ

сущ. идеялувал.
İDEYALI
İDEYASIZ

Digər lüğətlərdə