İDEYASIZ

прил. идеясуз, идея авачир (квачир); принципсуз; меслексуз.
İDEYALILIQ
İDEYASIZLIQ

Digər lüğətlərdə