İFADƏLİLİK

выразительность
İFADƏLİ
İFADƏSİZ

Digər lüğətlərdə