İKİCANLI

прил. 1. кӀвачел залан, руфунал залан, парцик квай, аялдик квай (дишегьли); ikicanlı olmaq руфунал (кӀвачел) залан хьун, парцик хьун (дишегьли); 2. бугъаз (мес. цӀегь, ккал).
İKİBUYNUZ(LU)
İKİCANLILIQ

Digər lüğətlərdə