İLTİCA ƏRƏB

Sığınma, pənah.

Sidqi dürüst olan yetişər haca,

Kimsə də kimsəyə etməz iltica.

                                          (“Qurbani”)

İLLƏLLAH
İMİRZƏ