İNƏYƏBAXAN

кил. inəkçi.
İNƏKSİZ
İNFARKT

Digər lüğətlərdə