İNDƏN:

indən belə, indən sonra идалай кьулухъ, идалай анихъ, инлай кьулухъ, къенлай кьулухъ; мад.
İNDEKSLİ
İNDİ

Digər lüğətlərdə