İPƏKQURDU

bax baramaqurdu.
İpəkqurduları böyüyüb yaşa çatdıqdan sonra, ipək sarımaq üçün tel buraxmağa başlayırlar. A.Quliyev.

Синонимы

  • İPƏKQURDU ipəkqurdu bax baramaqurdu
İPƏKXANA
İPƏKLİ

Значение слова в других словарях