iqlimləşdirmək

iqlimləşdirmək
iqlimləşdirmə
iqlimləşmə

Digər lüğətlərdə