Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • iy

  iy

  Tam oxu »
 • iy-toz

  iy-toz

  Tam oxu »
 • iybilmə

  iybilmə

  Tam oxu »
 • iycal

  iycal

  Tam oxu »
 • iycil

  iycil

  Tam oxu »
 • iydə

  iydə

  Tam oxu »
 • iydəli

  iydəli

  Tam oxu »
 • iydəlik

  iydəlik

  Tam oxu »
 • iyen

  iyen

  Tam oxu »
 • iyerarxik

  iyerarxik

  Tam oxu »
 • iyerarxiya

  iyerarxiya

  Tam oxu »
 • iyəbənzər

  iyəbənzər

  Tam oxu »
 • iyimə

  iyimə

  Tam oxu »
 • iyimək

  iyimək

  Tam oxu »
 • iyimiş

  iyimiş

  Tam oxu »
 • iyir

  iyir

  Tam oxu »
 • iyirmi

  iyirmi

  Tam oxu »
 • iyirmi-iyirmi

  iyirmi-iyirmi

  Tam oxu »
 • iyirmibeşlik

  iyirmibeşlik

  Tam oxu »
 • iyirmicə

  iyirmicə

  Tam oxu »
 • iyirmigünlük

  iyirmigünlük

  Tam oxu »
 • iyirmiillik

  iyirmiillik

  Tam oxu »
 • iyirmiqəpiklik

  iyirmiqəpiklik

  Tam oxu »
 • iyirmilik

  iyirmilik

  Tam oxu »
 • iyirmimərtəbə

  iyirmimərtəbə

  Tam oxu »
 • iyirmimərtəbəli

  iyirmimərtəbəli

  Tam oxu »
 • iyirminci

  iyirminci

  Tam oxu »
 • iyirmiyaşlı

  iyirmiyaşlı

  Tam oxu »
 • iyitmə

  iyitmə

  Tam oxu »
 • iyitmək

  iyitmək

  Tam oxu »
 • iyləmə

  iyləmə

  Tam oxu »
 • iyləmək

  iyləmək

  Tam oxu »
 • iyləndirilmə

  iyləndirilmə

  Tam oxu »
 • iyləndirilmək

  iyləndirilmək

  Tam oxu »
 • iyləndirmə

  iyləndirmə

  Tam oxu »
 • iyləndirmək

  iyləndirmək

  Tam oxu »
 • iylənmə

  iylənmə

  Tam oxu »
 • iylənmək

  iylənmək

  Tam oxu »
 • iylənmiş

  iylənmiş

  Tam oxu »
 • iyləşmə

  iyləşmə

  Tam oxu »
 • iyləşmək

  iyləşmək

  Tam oxu »
 • iylətmə

  iylətmə

  Tam oxu »
 • iylətmək

  iylətmək

  Tam oxu »
 • iyli

  iyli

  Tam oxu »
 • iylilik

  iylilik

  Tam oxu »
 • iynə

  iynə

  Tam oxu »
 • iynə-biz

  iynə-biz

  Tam oxu »
 • iynə-dərman

  iynə-dərman

  Tam oxu »
 • iynə-sancaq

  iynə-sancaq

  Tam oxu »
 • iynə-sap

  iynə-sap

  Tam oxu »