irəli

sif. en avant ; ~ getmək avancer vi

iranlı
irəli-geri

Digər lüğətlərdə