İRGƏNCİ

прил. такӀан.
İRFİDƏ
İRİ

Digər lüğətlərdə