isinişdirilmək

isinişdirilmək
isinişdirilmə
isinişdirmə

Digər lüğətlərdə