İSİNMƏ

İsinmək”dən f.is.

Синонимы

  • İSİNMƏ qızma — istilənmə
  • İSİNMƏ öyrəşmə — alışma
  • İSİNMƏ oxşanma
İSİNİŞMƏK
İSİNMƏK

Значение слова в других словарях