İSLAHATÇI

преобразователь, реформатор
İSLAHAT
İSLAHATÇILIQ

Digər lüğətlərdə