İTAƏTKAR

\[ər. itaət və fars. ...kar\] кил. itaətli.
İTAƏT
İTAƏTKARCASINA

Digər lüğətlərdə