itiləşdirilmək

itiləşdirilmək
itiləşdirilmə
itiləşdirmə

Digər lüğətlərdə