İYLƏNMƏK

гл. (пис) ни атун (акатун, къачун), ял агалтун (акатун); гар акъахун, чӀур хьун (мес. ниси, як); balıq başdan iylənər. Ata. sözü гъетре ни кьиликай къачуда.
İYLƏNDİRMƏK
İYLƏNMİŞ

Значение слова в других словарях