İYNƏLİ

прил.
1. iqlistıy, имеющий иглы, колючий. İynəli kaktus колючий кактус
2. игольчатый. İynəli podşipnik тех. игольчатый подшипник
3. перен. резкий, язвительный, колкий; иронический. İynəli sözlər иронические слова, iynəli dil язвительный язык
İYNƏLƏMƏK
İYNƏŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə