İZOLƏ:

izolə etmək изоляция авун, изолироватун.
İZLƏTMƏK
İZOLƏEDİCİ

Digər lüğətlərdə