köhnəfüruş

köhnəfüruş
köhnəfikirli
köhnələşmə

Digər lüğətlərdə