KÜÇƏ

сущ. 1. куьче (кьве жерге дараматрин арада авай инсанар ва я машинар фин патал буш чка, рехъ); // küçə həyatı keçirmək куьчеда гьатун, са кардални машгъул тахьун, куьчеяр алцумун, вахт куьчеда акъудун, буш-буш камар ягъун, авара хьун; küçə qadını (arvadı, uşağı, adamı) кьил ахъаз куьчеда гьатнавай, ахлакьсуз, тербиясуз, куьчебан дишегьли (паб, аял, кас); küçə mirzəsi куьгьн. мирзе (виликра кӀелун-кхьин течир ксариз куьчедал ацукьна ччарар, арзаяр ва мс. кхьидай кас); küçə səngəri кил. barrikada; küçə sözü куьчедин гаф(ар), эдебсуз гаф(ар), экъуьгъун(ар); 2. кӀвалин, дараматдин куьче галай пад; // куьче галай патан, куьчедин; küçə qapısı куьчедин рак а) кӀвалин куьчедихъ галай рак; б) гьаятдин куьчедихъ галай рак; küçə pəncərəsi куьчедин дакӀар, кӀвалин куьчедихъ элкъвей дакӀар; küçəyə baxmaq куьчедихъ килигун, куьчедихъ элкъуьн, куьче галай патахъ хьун, куьчедихъ акъатун (кӀвалин дакӀар, балхун); ** o küçə sənin, bu küçə mənim а куьче ви, и куьче зи (гзаф къекъвена галатун, куьчеяр сад-сад вири кӀвачелайна гьалдай фин).
KÜBARLIQ
KÜÇƏ-BAZAR

Digər lüğətlərdə