kükürdləmə

kükürdləmə
kükürdəritmə
kükürdləmək

Digər lüğətlərdə