KÜLAH

is. [ fars. ] köhn. Papaq.
Qoyma külahın kəc, a bəy, aldatma cahani; Bəsdir, a filani! M.Ə.Sabir.
Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A.Divanbəyoğlu.

Синонимы

  • KÜLAH külah bax papaq
KÜLAFİRƏNGİ
KÜLAHDUZ

Значение слова в других словарях