KƏSMƏK

гл. 1. атӀун; taxtanı kəsmək кьул атӀун; qayçı kəsmir мукӀратӀди атӀузвач; əlaqəni kəsmək алакъа атӀун; kərpic kəsmək керпичар атӀун; pul kəsmək пул атӀун; iş kəsmək кар атӀун, кар гун, жаза гун; 2. атӀун, хер авун, херун; bıçaq əlimi kəsdi зи гъил чукӀулди атӀана; 3. атӀун, кьун; dırnaq kəsmək кикер атӀун; 4. тукӀун, туьд атӀун; // кьин; toyuq kəsmək верч тукӀун; 5. атӀун, эсер авун, тӀал гун; тӀал гьисс авун; şaxta kəsir къаю атӀузва; 6. атӀун, куьруь авун; saçını kəsmək чӀарар атӀун; köynəyin qollarını kəsmək перемдин хилер атӀун; 7. атӀун, акъвазарун (мес. шел, яд, газ, телефон); ağrını kəsmək тӀал атӀун; 8. гатӀун, ара гун, яваш хьун, акъвазун (мес. марф, гар); 9. атӀун, маний хьун, вилик пад кьун, кӀевун; qabağını kəsmək а) вилик пад атӀун, вилик пад кьун (мес. цифеди ракъинин); б) кӀвенкӀ атӀун, рехъ атӀун; 10. хкатӀун; paltar kəsmək ппек хкатӀун; 11. атӀун, ччара авун, паюн (арадиз жугъун, цал чӀугуна); tövləni ortadan kəsmək цур юкьвай атӀун; 12. куьтягьун, тамамарун, атӀун (мес. гам); 13. чуьнуьхун, атӀун (мес. кӀвал, жибин); 14. пер. рах. гзаф эсер авун, хкӀурун, ккун (мес. гафуни); 15. куьгьн. суьрнет авун, суьрнетун; uşağı kəsmək аял суьрнетун; 16. рах. пис къимет гун, атӀун (мес. химиядай); ** ayağını kəsmək кил. ayaq; ətini kəsmək кил. ət; sözünü kəsmək кил. söz.
KƏSMƏCƏ
KƏSMƏŞİKƏSTƏ

Digər lüğətlərdə