KƏSMƏK

1. резать, отрезать, срезать, вырезать, зарезать, рубить, пересекать, засечь; 2. перегородить, отгородить, загородить; 3. прервать, прекратить, перестать;
KƏSKİNLİK
KƏSMİK

Digər lüğətlərdə