KİÇİLTMƏK

f.
1. Balacalatmaq, daha kiçik etmək, azaltmaq, ixtisar etmək (miqdarca, sayca, həcmcə və s.).
2. Vəzifəcə aşağı salmaq.
Amma birdən çıxarsalar işdən səni; Kiçiltsələr vəzifəni; Səni yolda görsə belə; Əsla nəzər salmayacaq. Z.Xəlil.

3. məc. Hörmətdən salmaq; alçaltmaq.
Hansı bir yazıçı olur olsun, nə onu qərəzkarlıqla kiçiltmək, nə də qəsdən şişirdib böyütmək olmaz. S.Rəhimov.

KİÇİLTMƏ
KİF

Значение слова в других словарях