kifləndirilmək

kifləndirilmək
kifləndirilmə
kiflənmə

Digər lüğətlərdə