KLUB

[ ing. ]
1. Müəyyən ictimai qrupa, peşəyə, sənətə mənsub şəxslərin birgə istirahətini, əyləncəsini, idman məşğələlərini və s. təşkil edən ictimai təşkilat. Şahmat klubu. İdman klubu. Yazıçılar klubu.
2. Bu təşkilatın yerləşdiyi bina.
[Hüseyn:] Mən sənə nə cür başa salım, gedirəm kluba rəqs eləməyə. S.Rəhman.
[Nuriyyə:] Bizim məhəllədə kiçik bir klub var idi. İ.Əfəndiyev.

KLİŞÉ
KNOPKA

Значение слова в других словарях