KORUND

I
сущ. корунд (отличающийся большой твердостью минерал, разновидностями которого являются рубин, топаз, сапфир)
II
прил. корундовый:
1. относящийся к корунду. Korund yataqları корундовые месторождения
2. сделанный из корунда
KORUN-KORUN
KORUŞ
OBASTAN VİKİ
Korund
Korund (Al2O3) — mineral. Çox da tez-tez rast gəlinməyən. Cüzi qarışıqları — Cr, Fe, Mn, Ti. Kristalları çəlləyəbənzər, sütunvari, prizmatik, piramidal, lövhəvari və b. İkiləşmə çox vaxt {101} üzrə polisintetik, nadir hallarda {0001} üzrə. Ayrılması yoxdur, bölünməsi {0001} və {101} üzrə. Aqreqat dənəvərdir. Rəngsiz, lakin mikroqarışıqlarla müxtəlif rəngə boyanır: Ti — göy-sapfir (göy yaqut); Fe2+ və Fe3+ — qara; Fe3+- qəhvəyi və çəhrayı; Cr — qırmızı — rubin (yaqut); həmçinin sarı — şərq topazı, yaşıl — şərq zümrüdü, tünd qırmızı — şərq ametisti və b. Parıltısı almazı, şüşəli. Sərtliyi 9.

Digər lüğətlərdə