KRALLIQ

is.
1. Başında kral duran dövlət.
[Mister Tomas:] İranın şimal sərhədlərindəki dövlət quruluşu krallığın nəzərində İranı… əbədi əndişədə saxlayan bir səbəbdir. M.İbrahimov.

2. Kral sifəti ilə belə bir dövləti idarəetmə.
KRALİÇA
KRAN₁

Значение слова в других словарях