LAĞBAZ

i. bax lağçı

LAĞAQOYMA
LAĞÇI

Digər lüğətlərdə