LABÜDLÜK

i. inevitability; inqilabın labüdlüyü the inevitability of the revolution

LABÜDDƏN
LAÇIN

Digər lüğətlərdə