Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АГЪ

  (-ди, -да, -ар) 1. ağ (ağ rəngli bez və s. parça); агъдин перем ağ köynək; 2. dan. kəfən.

  Tam oxu »
 • АГЪ

  (-ди, -да, -ар) 1. ağ (ağ rəngli bez və s. parça); агъдин перем ağ köynək; 2. dan. kəfən.

  Tam oxu »
 • АГЪА²

  (-ди, -да, -яр) 1. ağa, sahib, yiyə; 2. köhn. ağa, bəy; агъадин мал фида, муздурдин – чан. Ata. sözü ağanın malı gedər, nökərin canı

  Tam oxu »
 • АГЪА²

  (-ди, -да, -яр) 1. ağa, sahib, yiyə; 2. köhn. ağa, bəy; агъадин мал фида, муздурдин – чан. Ata. sözü ağanın malı gedər, nökərin canı

  Tam oxu »
 • АГЪА¹

  aşağı, alt; агъа магьле aşağı məhəllə; * агъа дуьнья din. axirət, qiyamət, məhşər; агъа кьил a) alt hissə, aşağı hissə, aşağı tərəf; b) aşağı baş (məc

  Tam oxu »
 • АГЪА¹

  aşağı, alt; агъа магьле aşağı məhəllə; * агъа дуьнья din. axirət, qiyamət, məhşər; агъа кьил a) alt hissə, aşağı hissə, aşağı tərəf; b) aşağı baş (məc

  Tam oxu »
 • АГЪА-КӀАН

  minimum, ən azı, ən az miqdar.

  Tam oxu »
 • АГЪА-КӀАН

  minimum, ən azı, ən az miqdar.

  Tam oxu »
 • АГЪАБАЛДИ

  bax агъадалди.

  Tam oxu »
 • АГЪАБАЛДИ

  bax агъадалди.

  Tam oxu »
 • АГЪАВАЛ

  ağalıq, hökmranlıq, sahiblik, yiyəlik; * агъавал авун a) ağalıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək; b) sahiblik etmək, yiyəlik etmək

  Tam oxu »
 • АГЪАВАЛ

  ağalıq, hökmranlıq, sahiblik, yiyəlik; * агъавал авун a) ağalıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək; b) sahiblik etmək, yiyəlik etmək

  Tam oxu »
 • АГЪАДА²

  bax агъам.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА¹

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə, altda; * гъил агъада хьун bax гъил.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА²

  bax агъам.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА¹

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə, altda; * гъил агъада хьун bax гъил.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ

  zərf 1. aşağıdan, aşağı tərəfdən, altdan; 2. alçaqdan, yer səthinə yaxın; 3. məc. kütlələr tərəfindən, kütlənin təşəbbüsü ilə

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ

  zərf 1. aşağıdan, aşağı tərəfdən, altdan; 2. alçaqdan, yer səthinə yaxın; 3. məc. kütlələr tərəfindən, kütlənin təşəbbüsü ilə

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ-ВИНИЗ

  zərf aşağıdan-yuxarı, altdan-yuxarı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ-ВИНИЗ

  zərf aşağıdan-yuxarı, altdan-yuxarı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЛДИ

  zərf üzüaşağı; aşağıya, aşağıya tərəf, aşağı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЛДИ

  zərf üzüaşağı; aşağıya, aşağıya tərəf, aşağı.

  Tam oxu »
 • АГЪАД(И)

  aşağıdakı, aşağı tərəfdə olan.

  Tam oxu »
 • АГЪАД(И)

  aşağıdakı, aşağı tərəfdə olan.

  Tam oxu »
 • АГЪАДИХЪАЙ

  zərf aşağıdan, aşağı tərəfdən.

  Tam oxu »
 • АГЪАДИХЪАЙ

  zərf aşağıdan, aşağı tərəfdən.

  Tam oxu »
 • АГЪАЗ

  “агъун²”-un murad forması; bax агъун².

  Tam oxu »
 • АГЪАЗ

  “агъун²”-un murad forması; bax агъун².

  Tam oxu »
 • АГЪАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) bax агакьарун.

  Tam oxu »
 • АГЪАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) bax агакьарун.

  Tam oxu »
 • АГЪАКЬУН

  (-из, -на, агъакь) bax агакьун.

  Tam oxu »
 • АГЪАКЬУН

  (-из, -на, агъакь) bax агакьун.

  Tam oxu »
 • АГЪАКӀА

  aşağıdakı kimi.

  Tam oxu »
 • АГЪАКӀА

  aşağıdakı kimi.

  Tam oxu »
 • АГЪАЛАР

  (-ри, -ра) c. (t. агъал) küləş, saman; цуькӀуьн агъалар darı küləşi.

  Tam oxu »
 • АГЪАЛАР

  (-ри, -ра) c. (t. агъал) küləş, saman; цуькӀуьн агъалар darı küləşi.

  Tam oxu »
 • АГЪАМ(А)

  o aşağıdakı (kimsə, nəsə).

  Tam oxu »
 • АГЪАМ(А)

  o aşağıdakı (kimsə, nəsə).

  Tam oxu »
 • АГЪАНА

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə.

  Tam oxu »
 • АГЪАНА

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə.

  Tam oxu »
 • АГЪАНАГ

  ora, o yer (üzüaşağı baxanda görünən yer; tarla, bina və s.).

  Tam oxu »
 • АГЪАНАГ

  ora, o yer (üzüaşağı baxanda görünən yer; tarla, bina və s.).

  Tam oxu »
 • АГЪАНАЙ

  zərf aşağıdan, aşağı tərəfdən.

  Tam oxu »
 • АГЪАНАЙ

  zərf aşağıdan, aşağı tərəfdən.

  Tam oxu »
 • АГЪАНАЛ

  aşağıda, aşağı tərəfdə, alt tərəfdə.

  Tam oxu »
 • АГЪАНАЛ

  aşağıda, aşağı tərəfdə, alt tərəfdə.

  Tam oxu »
 • АГЪАНГЬЕ

  nida odur e, aşağıda!

  Tam oxu »
 • АГЪАНГЬЕ

  nida odur e, aşağıda!

  Tam oxu »
 • АГЪАРАМ

  köhn. ləyaqət, ləyaqətlilik, layiqlilik.

  Tam oxu »
 • АГЪАРАМ

  köhn. ləyaqət, ləyaqətlilik, layiqlilik.

  Tam oxu »