Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АГЬ

  (-ди, -да, -ар) 1. nida ah, eh; 2. ah, təəssüf, kədər, məyusluq; агь чӀугун ah çəkmək, «ah» demək (kədər, qüssə ifadəsi olaraq); агь аладарун bax агь

  Tam oxu »
 • АГЬ

  (-ди, -да, -ар) 1. nida ah, eh; 2. ah, təəssüf, kədər, məyusluq; агь чӀугун ah çəkmək, «ah» demək (kədər, qüssə ifadəsi olaraq); агь аладарун bax агь

  Tam oxu »
 • АГЬ-КЪАРГЪИШ

  qarğış, lənət, nifrin; агь-къаргъиш авун lənət etmək, nifrin oxumaq, qarğımaq, lənətləndirmək.

  Tam oxu »
 • АГЬ-КЪАРГЪИШ

  qarğış, lənət, nifrin; агь-къаргъиш авун lənət etmək, nifrin oxumaq, qarğımaq, lənətləndirmək.

  Tam oxu »
 • АГЬ-УФ

  ah-uf, ah-vay; агь-уф авун a) ah-vay etmək, dərd və qüssədən şikayət etmək, fəryad etmək; b) ufuldamaq

  Tam oxu »
 • АГЬ-УФ

  ah-uf, ah-vay; агь-уф авун a) ah-vay etmək, dərd və qüssədən şikayət etmək, fəryad etmək; b) ufuldamaq

  Tam oxu »
 • АГЬА

  nida aha.

  Tam oxu »
 • АГЬА

  nida aha.

  Tam oxu »
 • АГЬАН

  nida aha; bax агьа.

  Tam oxu »
 • АГЬАН

  nida aha; bax агьа.

  Tam oxu »
 • АГЬАРАР

  c. ah, qarğış, nifrin.

  Tam oxu »
 • АГЬАРАР

  c. ah, qarğış, nifrin.

  Tam oxu »
 • АГЬАТ

  dial. qab (novruz içkisi bişirmək üçün).

  Tam oxu »
 • АГЬАТ

  dial. qab (novruz içkisi bişirmək üçün).

  Tam oxu »
 • АГЬВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. əhval, hal; güzəran; 2. var, dövlət, pul, tanqah.

  Tam oxu »
 • АГЬВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. əhval, hal; güzəran; 2. var, dövlət, pul, tanqah.

  Tam oxu »
 • АГЬЕД

  köhn. bax гьяд.

  Tam oxu »
 • АГЬЕД

  köhn. bax гьяд.

  Tam oxu »
 • АГЬИ

  bax агь.

  Tam oxu »
 • АГЬИ

  bax агь.

  Tam oxu »
 • АДА

  (акт.п., чкад. п.) o; ona; bax ам.

  Tam oxu »
 • АДА:

  ада авун 1. əda etmək; borcunu ödəmək, vermək, ödəyib qurtarmaq; 2. yerinə yetirmək; icra etmək.

  Tam oxu »
 • АДАВ,

  АДАВАЙ (чкад. п.) bax ам; адав вугумир ona vermə; адавай къачумир ondan alma.

  Tam oxu »
 • АДАЗ

  (гунуг. п.) o; ona; адаз гана ona verdi; адаз кӀанзава o istəyir.

  Tam oxu »
 • АДАЙ,

  АДАК, АДАКАЙ, АДАЛ, АДАЛАЙ (чкад. п.) bax ам; адай вуч хьайитӀани акъатда ondan nə desən çıxar; адак кямир ona dəymə

  Tam oxu »
 • АДАН

  (тал. п.) onun; bax ам.

  Tam oxu »
 • АДАНИ

  1. o da; 2. o və.

  Tam oxu »
 • АДАННИ

  1. onun da; 2. onun və.

  Tam oxu »
 • АДАПТЕР

  adapter.

  Tam oxu »
 • АДАХЪ,

  АДАХЪДИ (чкад. п.) bax ам; адахъ буй ава, акьул авач onun boyu var, ağlı yoxdur.

  Tam oxu »
 • АДГЪАРАГ

  dial. 1. bax регъ (1,3); 2. bax рагъалаг.

  Tam oxu »
 • АДГЪУНУН

  (-из, -на, -а) f. dial. daramaq (saç haqqında); bax эвягъун 1).

  Tam oxu »
 • АДЕТ

  (-ди, -да, -ар) adət; ənənə; vərdiş; адет авун (адет кьун) adət etmək, vərdiş etmək, öyrəşmək.

  Tam oxu »
 • АДЕТДИН

  adət halını almış, adi, həmişəki.

  Tam oxu »
 • АДЕЯЛ

  ədyal, yüngül yorğan.

  Tam oxu »
 • АДЖАР

  acar (xalq); аджар чӀал acar dili.

  Tam oxu »
 • АДИ

  əd. qətiyyən, əsla, heç, adı (dan.).

  Tam oxu »
 • АДИЛ

  ədalətli, insaflı, adil (ər.).

  Tam oxu »
 • АДИЛВАЛ

  adillik, ədalətlilik.

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛ

  admiral.

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛВАЛ

  admirallıq.

  Tam oxu »
 • АДРЕС

  ünvan, adres (fr.).

  Tam oxu »
 • АДРЕСАТ

  adresat.

  Tam oxu »
 • АДУ:

  аду хьун 1. təpinmək, üstünə cummaq, həmlə etmək; 2. ədu olmaq, düşmən olmaq, düşmən kəsilmək; 3. məc

  Tam oxu »
 • АДЫГЪ

  adıgey (xalq); адыгъ чӀал adıgey dili.

  Tam oxu »
 • АЖАЙИБ

  əcaib, qeyri-adi, qəribə, təəccüblü.

  Tam oxu »
 • АЖАЙИБВАЛ

  əcaiblik.

  Tam oxu »
 • АЖАЛ

  (-ди, -да, -ар) əcəl, ölüm, ölüm çağı; ажалдик кьин (öz) əcəli ilə ölmək, təbii ölümlə ölmək; * ажал агакьун a) əcəli çatmaq (yetmək), ölüm vaxtı yeti

  Tam oxu »
 • АЖДАГЬАН

  1. mif. əjdaha; 2. məc. çox qüvvətli, iri, heybətli, qorxmaz (adam); * къуьрен рикӀ авай аждагьан bax къуьр

  Tam oxu »
 • АЖЕБ

  1. əcəb, təəccüblü, qəribə; ажеб кар я əcəb işdir; 2. əcəb, çox yaxşı, çox gözəl, əla; ажеб ктаб я əcəb kitabdır; * ажеб хьана əcəb oldu, yaxşı oldu,

  Tam oxu »